Malmö universitet
Verksamhetsförlagda studier - Reflektion i den egna praktiken
Kurs på grundnivå, 30 hp
KK144B
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
G2F / Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
1. Avslutat minst 120hp inom ett av programmen Grafisk design (KGGRD), Interaktionsdesign (TGIND), Medie- och kommunikationsvetenskap (HGMKV), Scenproduktion (KGSPR) eller Visuell kommunikation (KGVIK).
2. Av institutionen godkänd praktikplats omfattande minst 15 veckor.