Malmö universitet
Svenska för utländska akademiker
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
KB124S
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
UV / Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)
G2F / Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
ÖV / Övrigt 100 %
Grundläggande behörighet samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.