Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Kriminologi: Viktimologi
Criminology: Victimology
KA931E, 7.5 hp
Kursplaner
Kurs på avancerad nivå
  • Kurskod
    KA931E
  • Omfattning
    7.5 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för hälsa och samhälle