Criminology: Violence Risk Assessment
KA923E / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Linn Persson
linn-victoria.persson@mau.se

Studie- och karriärvägledare
Åsa Nilsson
asa.nilsson@mau.se
040-6657589