Criminology: Criminal Careers and Life Course Perspectives
KA912E / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Marie Väfors Fritz
marie.vafors.fritz@mau.se
040-6657829

Studieadministratör
Åsa Nilsson
asa.nilsson@mau.se
040-6657589