Malmö universitet
Idrott och lärande: Att bli lärare i idrott och hälsa
Kurs på grundnivå, 15 hp
IL201C
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
EnB, ShA, IdB, MaB, NkB alt BiA + FyA + KeA. Se även utbildningsplan.