Omvårdnad vid diabetes A
HS662B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Ylva Wessman
ylva.wessman@mau.se
040-665 88 12

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820