Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad
HS621D / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Maria Eiman Johansson
maria.eiman.johansson@mau.se
040-6657909

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820