Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Effektiv och rättssäker brottsutredning
HS151B, 30 hp
Kursplaner
Hösten 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    HS151B
  • Omfattning
    30 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för hälsa och samhälle