Sexologi
HS125B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
HS studievägledning - Malmö universitet
hsvagledning@mau.se
Studieadministration HS - Malmö universitet
studadm.hs@mau.se
Kursansvarig
Anna Arvidsson
anna.arvidsson@mau.se
040-6657722

Studieadministratör
Johanna Kemoka
johanna.kemoka@mau.se
040-6658920