Malmö universitet
Översiktskurs juridik i socialt arbete
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
HS117U
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
UG / Underkänd (U) eller Godkänd (G)
G1N / Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
SA / Samhällsvetenskapliga området 80 %
VÅ / Vårdområdet 20 %
Grundläggande behörighet.