Funktionshinder i samhället
HS113C / Kurs på grundnivå, 30 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Kursansvarig övergripande (kursstart VT23)
Camilla Nordgren
camilla.nordgren@mau.se
040-6657449

Kursansvarig
Delkurs 1
Madeleine Flink
madeleine.flink@mau.se
040-6657387

Kursansvarig
Delkurs 2
Svante Lingärde
svante.lingarde@mau.se
040-6657965

Kursansvarig
Delkurs 3 (kursstart HT22)
Camilla Nordgren
camilla.nordgren@mau.se
040-6657449

Kursansvarig
Delkurs 4 (kursstart HT22)
Charlotte Petersson
charlotte.c.petersson@mau.se
+46704413724

Studieadministratör
Åsa Nilsson
asa.nilsson@mau.se
040-6657589