Peace and Conflict Studies III
FK103L / Kurs på grundnivå, 30 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Kursansvarig
Malin Isaksson
malin.isaksson@mau.se
040-6657282