Objektorienterad spelprogrammering
DA315A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Jeanette Eriksson
jeanette.eriksson@mau.se
040-6657623