Speldesign
DA301A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Jose Maria Font Fernandez
jose.font@mau.se
040-6657624