Innovationsprojekt
DA285B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Patrik Berander
patrik.berander@mau.se
040-6657622