Agentbaserad modellering för simulering av sociala system
DA102A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Fabian Lorig
fabian.lorig@mau.se
040-665 85 30