Examensarbete i byggteknik
BY308I / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Simon Siggelsten
simon.siggelsten@mau.se
040-6657749