Skolmarknaden och dess konsekvenser för skola, samhälle och synen på utbildning
BU606F / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Malin Ideland
malin.ideland@mau.se
040-6658241

Studieadministratör
Heléne Henriksson
helene.henriksson@mau.se
040-665 77 47