Bild och lärande: Bild som kunskapsform
BL214B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Helena Malm
helena.malm@mau.se
040-6658174

Studieadministratör
Liselotte Sterner
liselotte.sterner@mau.se
040-6658130