Interkulturell kommunikation
AK403F / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Bo Norlund
bo.norlund@mau.se
040-6657215

Studieadministratör
Anita Marttila
anita.marttila@mau.se
040-6657345