Malmö universitet
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning
Program på grundnivå, 180 hp
THMMA
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.
Högskoleingenjörsexamen
Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.
Bachelor of Science in Mechanical Engineering.
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan ska ingå.