Malmö universitet
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning
Program på grundnivå, 180 hp
THDTB
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.
Högskoleingenjörsexamen
Högskoleingenjörsexamen i datateknik, 180 hp.
Bachelor of Science in Engineering in Computer Science, 180 credits.
Högskoleingenjörsexamen i datateknik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan ska ingå.