Fastighetsförmedling
TGFFM / Program på grundnivå, 180 hp
Utbildningsplaner
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Programansvarig
Ola Jingryd
ola.jingryd@mau.se
040-6657254

Programansvarig
Sylwia Lindqvist
sylwia.lindqvist@mau.se
040-6657193