Computer Science: Applied Data Science, Master's Program (Two-Year)
TACAS / Program på avancerad nivå, 120 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Programansvarig
Radu-Casian Mihailescu
radu.c.mihailescu@mau.se