Malmö universitet
Transport Management
Program på grundnivå, 180 hp
SGTRA
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 7/A7.
Kandidatexamen
Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi - Inriktning mot Transport Management (Bachelor of Science with a Major in Business Administration - Specialization in Transport Management). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet och 90 högskolepoäng i för inriktningen specifika kurser. Obligatoriska kurser i kurslistan ovan ska vara fullgjorda.
Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi (Bachelor of Science with a Major in Business Administration). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet. Obligatoriska kurser inom huvudområdet i kurslistan ovan ska vara fullgjorda.