Transport Management
SGTRA / Program på grundnivå, 180 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Programansvarig
Carl-Magnus Carlsson
carl-magnus.carlsson@mau.se
040-6657725

Programansvarig
Benedikte Borgström
benedikte.borgstrom@mau.se
040-6657464