Urban Studies, Master's Programme (Two-Year)
SAURS / Program på avancerad nivå, 120 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Programansvarig
Karin Grundström
k.grundstrom@mau.se
040-6657285