Political Science: Global Politics, Master's Programme (Two-year)
SASGP / Program på avancerad nivå, 120 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Programansvarig
Michael Strange
michael.strange@mau.se
040-6657216