Political Science: Global Politics and Societal Change, Master's Programme (One-Year)
SAPSM / Program på avancerad nivå, 60 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Programansvarig
Mikael Spång
mikael.spang@mau.se
040-6657359