Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram
SAHSL / Program på avancerad nivå, 60 hp
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Programansvarig
Peter Parker
peter.parker@mau.se
040-6657607