Naturvetenskapligt/tekniskt basår
NZNTC / Program på förutbildningsnivå, 60 fup
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se