Malmö universitet
Förskollärarutbildning
Program på grundnivå, 210 hp
LGLFO
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Se respektive programstart.
Förskollärarexamen
Förskollärarexamen avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav.
I examensbeviset anges de kurser som inräknas i examen samt titel på det självständiga arbetet.

Programstarter utan inriktning
Programmet har inriktningar men det finns även 1 programstart(er) utan inriktning. Senaste starttermin utan inriktning är hösten 2011.

FLEX, 210 hp
Startade senast våren 2021. Antal starter: 10
FOFO, 210 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 10
FOMU, 210 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 9