Speciallärarprogrammet
LASPA / Program på avancerad nivå, 90 hp
Utbildningsplaner
Programstarter med inriktning
Startade senast hösten 2022
Grav språkstörning
SLGS / 90 hp
Matematikutveckling
SLMA / 90 hp
Startade senast hösten 2016
Startade senast hösten 2014
Utvecklingsstörning
SLUS / 90 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Studievägledning LS
lsvagledning@mau.se
Programansvarig
Pia Thimgren
pia.thimgren@mau.se
040-6658112

Studieadministratör
Malin Holmqvist Forsberg
malin.forsberg@mau.se
040-6658196