Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
ZGASP / Program på grundnivå, 30-120 hp
Programstarter med inriktning
Startade senast hösten 2020
Startade senast hösten 2017
Startade senast hösten 2010
Lärarinriktning
LARA / 60 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Programansvarig
Mia Kvist Blihagen
mia.blihagen@mau.se
040-6658345

Studieadministratör
Anita Marttila
anita.marttila@mau.se
040-6657345