Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård
VASME / Program på avancerad nivå, 60 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle