Medieproduktion och processdesign
TGMPP / Program på grundnivå, 180 hp
Utbildningsplaner
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Programansvarig
Erik Pineiro
erik.pineiro@mau.se
040-6657734