Malmö universitet
Datavetenskap och applikationsutveckling
Program på grundnivå, 180 hp
TGDAB
Svenska och engelska
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 7/A7.
Kandidatexamen
Kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot applikationsutveckling, 180hp.
Bachelor of Science in Computer Science with specialization in Computer Application Development, 180 credits.
Kravet för kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning applikationsutveckling är totalt 180 hp i avslutade kurser, varav 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp samt 45 hp i för inriktningen specifika kurser.
Inriktningsspecifika kurser
  • DA157A - Introduktion till interaktionsdesign, 7,5hp
  • DA345A - Utveckling av mobila applikationer, 7,5hp
  • DA344A - Webbapplikationer för mobila enheter, 7,5hp
  • DA351A - Informationssäkerhet, 7,5hp
  • DA387A - Sensorteknik för mobila enheter, 7,5hp
  • DA218A - Flertrådad programmering, 7,5hp