Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Computer Science: Internet of Things, Master’s Programme (Two-Year)
TAIOT / 120 hp
Utbildningsplaner
Program på avancerad nivå
  • Programkod
    TAIOT
  • Omfattning
    120 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för teknik och samhälle