Produktionsledare: Media
SGPRM / Program på grundnivå, 180 hp
Utbildningsplaner
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Programansvarig
Henriette Lucander
henriette.lucander@mau.se
040-6657241

Programansvarig
Carina Ström Hylén
carina.strom@mau.se
040-6657572