Förskollärarutbildning
LGLFO / Program på grundnivå, 210 hp
Programstarter utan inriktning
Senaste starttermin utan inriktning är hösten 2011.
Visa programstarter utan inriktning
Programstarter med inriktning
Startade senast hösten 2022
Förskollärarutbildning
FOFO / 210 hp
Musikprofil
FOMU / 210 hp
Startade senast våren 2022
Flexibel variant
FLEX / 210 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Studievägledning LS
lsvagledning@mau.se