Malmö universitet
Speciallärarprogrammet
Program på avancerad nivå, 90 hp
LASPA
Svenska och engelska
Se respektive programstart.
Speciallärarexamen
Speciallärarexamen.
Postgraduate Diploma in Special Needs Training.

SLGS, 90 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 10
SLMA, 90 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 11
SLSV, 90 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 11
LLSV, 90 hp
Startade senast hösten 2016. Antal starter: 1
SLUS, 90 hp
Startade senast hösten 2014. Antal starter: 4
LLUS, 90 hp
Startade senast hösten 2014. Antal starter: 3