Kompletterande pedagogisk utbildning
LALKP / Program på grundnivå, 90 hp