Malmö universitet
Kompletterande pedagogisk utbildning
Program på grundnivå, 90 hp
LALKP
Svenska och engelska
Se respektive programstart.
Ämneslärarexamen
Examen förutsätter ämnesutbildning motsvarande förkunskapskraven.
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (180, 240 eller 270 högskolepoäng) eller Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (210, 300 eller 330 högskolepoäng).
Ämneslärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav enligt förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen (SFS 2011:686).
I examensbeviset anges de kurser som inräknas i examen samt titel på det självständiga arbetet.

791Ä, 90 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 9
793Ä, 90 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 9
792Ä, 90 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 9
GY1Ä, 90 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 9
GY2Ä, 90 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 9
79AV, 90 hp
Startade senast våren 2013. Antal starter: 3
79GR, 90 hp
Startade senast våren 2013. Antal starter: 3
GYAV, 90 hp
Startade senast våren 2013. Antal starter: 3
GYGR, 90 hp
Startade senast våren 2013. Antal starter: 3