Malmö universitet
Ämneslärarutbildning
Program på grundnivå, 240-300 hp
LALAM
Svenska och engelska
Se respektive programstart.
Ämneslärarexamen
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.
Ämneslärarexamen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav.
I examensbeviset anges de kurser som inräknas i examen samt titel på de självständiga arbetena.

BD79, 270 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 3
EN79, 270 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 3
HI79, 240 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 3
ID79, 270 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 3
MA79, 270 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 3
RE79, 270 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 3
SH79, 270 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 3
SV79, 270 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 3
GYEN, 300 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 10
GYHI, 300 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 10
GYID, 300 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 10
GYMA, 300 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 10
GYRE, 300 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 10
GYSH, 300 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 10
GYSV, 300 hp
Startade senast hösten 2020. Antal starter: 10
79BD, 270 hp
Startade senast hösten 2017. Antal starter: 6
79EN, 270 hp
Startade senast hösten 2017. Antal starter: 7
79HI, 270 hp
Startade senast hösten 2017. Antal starter: 7
79ID, 270 hp
Startade senast hösten 2017. Antal starter: 7
79MA, 270 hp
Startade senast hösten 2017. Antal starter: 7
79RE, 270 hp
Startade senast hösten 2017. Antal starter: 7
79SH, 270 hp
Startade senast hösten 2017. Antal starter: 7
79SV, 270 hp
Startade senast hösten 2017. Antal starter: 7
GYBD, 300 hp
Startade senast hösten 2013. Antal starter: 2