Ämneslärarutbildning
LALAM / Program på grundnivå, 240-300 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Programstarter med inriktning
Ny inriktning från hösten 2021
Startade senast hösten 2020
Startade senast hösten 2017
Startade senast hösten 2013
Startade senast hösten 2011
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Studievägledning LS
lsvagledning@mau.se