European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme
HGPSK / Program på grundnivå, 180 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
GPSstudent - Malmö universitet
gpsstudent@mau.se
Programansvarig
Derek Stanford Hutcheson
derek.hutcheson@mau.se
040-6657379