Malmö universitet
Verksamhetsförlagd utbildning V
Kurs på avancerad nivå, 6 hp
VU715A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: VU714A Verksamhetsförlagd utbildning IV (godkänd)
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.