Malmö universitet
Verksamhetsförlagd utbildning IV
Kurs på avancerad nivå, 6 hp
VU714A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: VU213A Verksamhetsförlagd utbildning III (godkänd)
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.