Malmö universitet
Verksamhetsförlagd utbildning III
Kurs på grundnivå, 6 hp
VU213A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: VU212A Verksamhetsförlagd utbildning II (godkänd)
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.