Malmö universitet
Verksamhetsförlagd utbildning II
Kurs på grundnivå, 6 hp
VU212A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: VU211A Verksamhetsförlagd utbildning I (godkänd)