Specialpedagogiska perspektiv på utveckling och lärande
UV244C / Kurs på grundnivå, 9 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Helena Andersson
helena.andersson@mau.se
040-6658165

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408