Bedömning och lärande
UV243B / Kurs på grundnivå, 9 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
David Örbring
david.orbring@mau.se
040-6657945

Kursansvarig
Mathias Hanson
mathias.hanson@mau.se

Studieadministratör
Liselotte Sterner
liselotte.sterner@mau.se
040-6658130